• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סז - דף יומי, תלמוד בבלי

(לשיעור זה מצורפים שרטוטים של בית בד על חלקיו,

יש לגלול לתחתית העמוד)

{enclose batra_67.mp3}

 

סיכום הדף יומי - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא סז. משנה למעלה - משנה שנייה סז:)
א. מוכר חצר סתם - ת"ק - הבתים החיצוניים והפנימיים כלולים, וכן סוגי בורות, חנויות (שפתוחות לחצר, או שגם לרה"ר וגם לחצר, אך רוב שימושם לחצר). ר"א - מכר רק החצר, בלי הבתים וכו'. ובגמרא - אם אמרו 'דירתא' - לכו"ע הבתים וכו' כלולים, המחלוקת היא כשאמרו דרתא, או שאפילו יש מחלוקת באמרו 'חצר' (ואז ב'דרתא' לכו"ע כלול). ב. החזיק בקרקע אחת ורוצה לקנות אותה וחברתה - קנה. אך אם יש להם שני שימושים שונים (חולסית ומצולה) יש שתי גרסאות אם קנה.
ג. מוכר בית הבד סתם, רק דברים קבועים (לא מיטלטלים) כלולים במכירה, מלבד המלל שכלול למרות שמיטלטל (כי הוא חלק מרכזי), וכן הקורה עצמה לר"א מהטעם הנ"ל.

בית בד - הדף היומי בבא בתרא סז, תודה לפירוש חי, פורטל הדף היומי ואוצר החכמה

להגדלת התמונות, לחץ על התמונה

בית בד - הדף היומי בבא בתרא סז, תודה לפירוש חי, פורטל הדף היומי ואוצר החכמה

 

בית בד - הדף היומי בבא בתרא סז, תודה לפירוש חי, פורטל הדף היומי ואוצר החכמה

(תודה רבה לספר 'פירוש חי' ולתוכנת אוצר החכמה,

שבזכותם, ובזכות הודעה בפורם של פורטל הדף היומי, הציור נמצא כאן)