• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סו - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_66.mp3}

סיכום הדף - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא דף סה: 9 שורות מלמטה - סז. משנה)
א. מתי צינור חקוק נחשב כלי ופוסל המקווה - אם חיברו ואז חקקו - לא כלי, אם חקקו ואז חיברו - כלי. וזה לא כר"א ורבנן. איזה ר"א? 1. ר"א שמחובר לקרקע נכלל במכירה. דחייה - שם זה דין בדעת המוכר ולא בהגדרתו ככלי/קרקע. 2. ר"א שמטהר כוורת מחוברת. דחייה - שם יש לימוד מיוחד שכוורת כיער. 3. ר"א שמטהר דף של נחתום שחיברו (אפילו שזה טומ' דאורייתא למסקנה). לא נדחה. ורבנן שם מטמאים, אך אולי יסכימו לדין בצינור, כי מים שאובים דרבנן ודף של נחתום דאורייתא. ב. איצטרוביל - לר"א ברור שנחשב כקרקע, ולא יכשיר זרעים שמים זרמו ממנו אליהם, לקבל טומאה. לרבנן? תיקו. לעניין ירושת יתומה עשירית הירושה, האיצטרוביל נחשב כקרקע.