• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סה - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_65.mp3}

סיכום הדף - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא סד: שורה אחרונה - סה: 9 שורות מלמטה)
א. מוכר בעין טובה או רעה - המשך. רב כחכמים (בעין רעה) ושמואל ר"ע (בטובה). והם נחלקו בזה גם לגבי יתומים שחלקו, וצריכא, כי ביתומים יש יותר סברא לכך שהשאיר דרך לעצמו (בעין רעה), כמו אבותם, אך בשאר אולי חולקים (ובדומה לכך גם להפך). ומודים חכמים ורב: 1. במתנה (יפה). 2. מוכר שלישי שמכר לשניהם, לא השאיר שביל אא"כ פנימי במתנה ושחיצוני במכר. 
ב. אלו חפצים כלולים במכירה - ת"ק של ר"א - רק מה שממש חלק מהמבנה (רמה 4). המשנה למסקנה - מספיק שלא יכול לזוז (רמה 3). ר"מ - מספיק שקבוע בחצר/בית, גם אם יכול לזוז (רמה 2). אם גם יוצא מהחצר (רמה 1) - לכו"ע לא כלול במכירה. מהלך הגמרא - המשנה ברמה 3 (ממכתשת), המשנה ב-2 (כר"מ), המשנה ב-3 (ממפתח).