• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סד - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_64.mp3}

סיכום הגמרא

(מסכת בבא בתרא משנה סד. - סד: שורה אחרונה)
א. מוכר בית סתם, לא כלל את הבור (וגם לא דות, וצריכא, כי בדות יש אבנים אז אולי שם זה דומה לבית וכן מכר, ולהפך - אולי שם זה חשוב ודווקא שם לא מכר). ואיך יגיע לבור שלו? ר"ע - אין לו זכות ויצטרך לקנות מהקונה, חכמים - השאיר לעצמו זכות מעבר. ב. הסבר המחלוקת - בדף לז - ר"ע - מוכר בעין יפה מוכר, חכמים - בעין רעה. שואלת הגמרא - הרי ייתכן שהמחלוקת כאן היא בסברות ספציפיות למקרה שלנו - האם סביר שיעשו עסקה שבה אחד יצטרך לתת לאחר להיכנס לו לשטח, ומצד שני - שבה אחד יצטרך "לעוף" לבור שלו, ור"ע מעדיף תמיד את צד הקונה וחכמים את המוכר, (ונחלקו בזה גם לגבי שדה וגת כי אולי דווקא שם פחות אכפת לו שיכנס לשטח כי אין שם פרטיות כמו בבית ולהפך - אולי דווקא שם חושש שידרוך לו על גידולים). ועונים - כיוון שנחלקו גם בסיפא של המשנה של שדה וגת, שם זה מיותר, ובא להשמיע לנו שהמחלוקת היא כללית יותר (עין יפה/רעה).