• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סג - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_63.mp3}

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא סב: 11 שורות מלמטה - סד. במשנה)
א. כשמוכר/מוריש השתמש בלשון "חלק" (ודומיו) - למה התכוון? 3 מקרים - 1. שותף שמוכר חלקו, אמר חצי שיש לי בשדה - חצי - חצי, חצי שדה שיש לי - רבע, ואביי - בכל מקרה חצי. 2. שמר לעצמו "פלגא" - חצי, "פסקא" - 9 קבין. ואביי - 9 קבין, אא"כ הוסיף משפט מיותר שמסכם את הגבולות - חצי.  3. תנו חלק לפלוני - מספק נותנים תמיד חצי של החצי ממה שדיבר עליו.
ב. ר"ל: כשהמוכר השאיר לעצמו דבר שממילא אצלו - בא להוסיף לעצמו זסכויות. אם השאיר הגג - יש לו גג, ומה מוסיף? - רב זביד - זיזים, רב פפא - שאם נפל יבנה. רב פפא קשה, כי ר"ל למד ממשאיר לעצמו מעשרות ששם מפרשים דברים לתחום רחב יותר (קרקע), אז גם פה - זיזים מרחיב לחצר, ורב פפא לא.
ג. רב דימי - סתם בית לא כולל קרקע ואויר (=עומקא ורומא. לגבי הגג, המשנה עצמה כבר אמרה שזה לא כלול), אם הדגיש עומקא ורומא -  קונה גג אויר וקרקע, אם אמר "עד התהום" קונה גם הבורות. שני ניסיונות לסיוע מהתנאים - משנה הבאה ומשנתנו, ודחייתם,וקושיא מדברי ר"ל ודחייתה.