• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף סב - הדף היומי, תלמוד בבלי

האזנה לשיעור

חדש! מתחת לשיעור להאזנה ולצפייה, מופיע גם "תרשים חי" של הסוגיא, כדאי לגלול למטה!

{enclose batra_62.mp3}

תרשים חי של הסוגיא

(יש ללחוץ על החץ בעיגול שבצד ימין למעלה, כדי לראות במסך מלא. תרשים זה הינו השלמה לשיעור הרגיל אליו ניתן להאזין בנגן למעלה)


 

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא דף סב. שורה 1 - סב: 11 שורות מלמטה)
א. מכר שדה אך לא הגדיר את כל מיצריה (גבולותיה), חמישה מקרים: 1. הגדיר למעלה קצר ולמטה ארוך: רב - כנגד הקצר, רב כהנא ורב אסי - כנגד שניהם (כלומר טרפז אלכסוני). 2. כנ"ל, אך הגדיר למעלה בפירוש את כל הצלע (ארוך), ולמטה קצר, גם לרב  - טרפז. 3. שכן למעלה ולמטה ראובן, וימין ושמאל שמעון, ואמר רק ראובן ושמעון - חצי שדה בצורת משולש. 4. איבעיא להו - a - הגדיר רק את הפינות, מכר הכל או קווים אלכסוניים מפינה לפינה? b - כנ"ל, אך הגדיר הפינות בתוספת קצת מהצלעות הסמוכות. c -  יש לו שמונה שכנים, 2 על כל צלע, והגדיר רק אחד מכל שני שכנים לצלע, האם מכר הכל או משולשים לסירוגין? תיקו. 5. הגדיר 3 צלעות מתוך 4: שמואל - הכל, רב - הכל מלבד התלם ליד הצלע החסרה, ר' אסי - רק התלמים ליד מה שהגדיר. רבא - עוד שני קריטריונים לומר שקנה הכל - 1. שהתלם המדובר מובלע. 2. שהוא לא חשוב.  אם יש את שניהם (שני הקריטריונים) - ודאי קנה, אין את שניהם - ודאי לא קנה, יש רק אחד מהם - גרסה ראשונה - קנה, גרסה שנייה - לא קנה. וכיוון שיש מחלוקת גרסאות, עושים "שודא דדייני".