• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף סא - הדף היומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_61.mp3}

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא דף סא - סב. שורה ראשונה)

א. המוכר את הבית בסתם, לא כלל במכירה את היציע (חדר סמוך לבית/עם בלי הרבה חלונות. מר זוטרא - בתנאי שגדול ד' על ד' א' (משא"כ בבור, שגם אם קטן - לא כלול במכירה)), חדר (מחסן) וגג (בתנאי שיש לו מעקה/ (ר"י-) צורת הפתח). ב. מה החידוש שלא מכר החדר? שאפילו שתיאר גבולות בהם כלול גם החדר, רק התכוון לתת "כתובת", ולא לתת גבולות מדויקים למכירה, וזה כרב נחמן. ג. רב נחמן אמר דין זה פעמיים, גם במוכר בית ליד בירה וגם שדה ליד עוד שדות, ומחדש שמכר רק הבית/שדה, ואפילו שיש מיעוט שקוראים לכל המכלול בשם בית/שדה. ואביי - יש תקנה שהמוכר תמיד יאמר שמוכר הכל בגבולות, כדי שכך ידייק בגבולות ולא רק יציין כתובת כללית. ד. מוכר שדה שקנה מר' חייא, ולא ברור לכמה התכוון, מניחים שהתכוון למינימום שאפשר להבין מהלשון בה השתמש.