• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף ס - הדף היומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_60.mp3}

 

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא דף ס משנה ראשונה - סוף ס: - סוף הפרק)
א. משנה - לא יפתח חלון או דלת מול חלון או דלת (אא"כ יש באמצע רה"ר), מטעמי צניעות, נלמד מבלעם. וגם לא ירחיב או יפצל פתח קיים, רמי בר חמא - כי מקבל יותר שטח בחלוקת החצר, רבא - כי מוסיף קושי לשכן להצניע עצמו. ב. משנה - לא יחפור תחת רה"ר, ור"א אם חזק אז מותר, ורבנן אוסרים שמא בעתיד ייחלש. לא יוציא זיזים בולטים, ובני רה"ר לא יכולים למחול אך במבוי כן (סיפור ר' אמי). סיפור ר' ינאי שעציו בלטו לרה"ר וחשב שזה טוב להם (צל) וקצצם כשהתלוננו על אדם אחר שגם שלו בלטו. ג. אם צריך זיזים בולטים, יכנוס כותלו לתוך שיטחו. אם כנס ואז: 1. גרסה ראשונה - רוצה להוציא הזיזים רק לאחר זמן, רי"ח - מותר, ר"ל - אסור. 2. גרסת ר' יעקב - כנס, ואז התחרט ורוצה להחזיר הכותל למקומו - רי"ח - אסור ("מיצר שהחזיקו..."), ור"ל מתיר (כי יש עוד מקום ברה"ר). ד. קנה עם זיזים, מניחים שהמוכר עשה בהיתר, וגם אם נפל בונה אותם שוב, בניגוד לקונה בית מסויד אחר החורבן שאם נפל לא יסייד שוב, כי שם זה איסור. ה. אבלות אחרי החורבן - מקורות שאסור לסייד כלל, ור' יהושוע - מותר, ומשאיר אמה (וכן באוכל ותכשיטים), וכן רי"ש ב"א, כי הציבור לא יכול לעמוד בגזירה גדולה יותר.