• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נח - הדף היומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_58.mp3}

 

סיכום הדף היומי - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא נח. שורה 4 - נט. נקודותיים באמצע)
א. אגדתא אודות ר' בנאה - 1. מודד מערות קבורה של אברהם אבינו ואדם הראשון. [השוואת יעקב לאדה"ר. דרגות היופי (זיו) של שרה - חוה - אדה"ר - שכינה]. 2. מסביר צוואה תמוהה. 3. פוסק מסברא מי הבן האמיתי של בעל למנאפת, שאר הבנים מלשינים למלכות, הוא נכלא ויוצא כי מבינים את חכמתו (בעקבות משפט לא מובן של אשתו), ונהיה דיין. משנה שני משפטים בשער העיר. ב. משנה - המשך חזקת תשמישין. למזחילה יש חזקה, למרזב - רק למקומו יש חזקה - כלומר, לא יכול לדרוש מהשכן לסלק המרזב, אבל כן יכול (3 הסברים בגמרא) :1. לדרוש לשנות מיקומו. 3. לדרוש לקצרו. 3. לבנות תחתיו, ומה שאין כן במזחילה. ג. האם בעל החצר יכול לטעון שקנה הזכות לשימוש במים - ר"י-שמואל, ר' אושעיא וסבו ר' ביסא - כן, ר' חמא (אבי ר' אושעיא) - לא.