• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נז - הדף היומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_57.mp3}

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא נו: 2 שורות מלמטה - נח. שורה 4)
א. מצרפים 3 זוגות עדים על 3 שנות חזקת ג"ש, ואפילו שיש ביניהם אחים (כי כל שנה בנפרד), אך לא ניתן (לרב אשי) ללמוד מכאן ששני אחים יכולים לקיים שטר (אחד את עצמו ואחד את העד השני שנפטר) - כי אז האחים קיימו 3/4 מהשטר. ב. משנה - חזקת תשמישים (חז"ת, כלומר שמוכיחים שהשני נתן זכות שימוש) - שימושים ארעיים באופיים - לא יוצרים חז"ת (כי לא מצופה שיימחה), וקבועים (כמו שבנה חומה החצר) - יוצרים חז"ת. מה ההבדל? 1. עולא מגדיר את ההבדל ע"פ מה שיוצר חזקת קניין, אך רב ששת דוחה (כי יש שעושה קניין אך לא חזקת ג"ש (חרישה), ויש שלהפך (אכילת פירות). 2. ר"נ - רבה ב"א - באדם זר - גם שימוש ארעי יוצר חז"ת, והמשנה בחצר השותפים שם מקפידים פחות. [והרי גם שם מודר הנאה אסור? 1. ברחבה אחורית לא מקפידים. 2. יש ויש, ולכן בנדר אסור ואצלנו המוציא מחברו עליו הראיה. 3. בחצר לא מקפידים, ובנדר זה כר"א שמחמיר]. ג. מימרות על צניעות באישה, מלבוש ת"ח ודרך אכילתו.