• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נו - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_56.mp3}

סיכום הדף יומי

(מסכת בבא בתרא דף נו. שורה 6 - נו: 2 שורות מלמטה)
א. דעת רי"ח (השוואה רב ושמואל נד.) - עדר קצת קנה הכל, גם בלי מיצרים, וקנה כל מה שמוגדר בפי אנשים כשדה אחת. גם ר' אסי בר חנינא - חצב מפסיק בין 2 שדות, והחזיק באחת לא קנה גם השנייה. יהושוע סימן גבולות על ידי חצב, וכן מנה העיירות שבגבולים, והארץ לעניין המצוות היא מה שמשה רבינו ראה. ב. משנה - יש בחזקת ג"ש דיני הזמה (עדים שהעידו על החזקה והוזמו ישלמו דמי השדה). האם כאשר יש זוג עדים שונה לכל שנה, מצטרפים? משנתנו - כן, ר"ע - לא ("דבר" ולא חצי דבר. ורבנן דורשים את זה על 2 כיתי עדים, אחת לכל שערה, שלא מצטרפים).