• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נה - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_55.mp3}

סיכום הדף יומי

(מסכת בבא בתרא דף נה שורה לפני השורות הרחבות - נו. שורה 6)
א. שמואל - דין המלכות מחייב גם יהודים (וכן לעניין שבארץ פרס יש חזקה אחרי 40 שנה, ושקרקע שנלקחה כי הבעלים לא שילמו מס, יהודי אחר יכול לשלם ולקחת והיא באמת תהיה שלו. יוצא שכל הקרקעות לא בבעלותו של אדם אם לא שילם המס, ולרב הונא ברד"י - גם שאר דברים, וכן -  לאו דווקא המס של הקרקעות. ולכן מי  שלא שילם מס ונפטר, הבכור שלו לא יירש *2 בנ"ל. ב. מיצר וחצב מפסיקים בין 2 שדות לקנייה בחזקה (החזיק באחת לא קנה השנייה), ומח' אם גם לפאה (שיתן משניהם בנפרד) ולטומאה (להחשיב מי שנכנס לאחת משתיהן - כספק לאיזה שדה נכנס). ורבא - גם לשבת, שאם הוציא שני חצאי שיעורים לשתי רשויות רבים המופרדות ע"י חצב - פטור.