• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נג - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא

(מסכת בבא בתרא נב: 5 שורות מלמטה - נד: שורה אחרונה)
דיני קניין חזקה (נעל גדר ופרץ) - א. אם לא מחזיק בפניו - במכר צריך שיאמר לו לך חזק וקנה, במתנה - לשמואל כל שכן, לרב ספק. ב. גדר או פרץ כלשהו - קנה, שמואל - רק כאשר אותו כלשהו משפר תפקוד קיים (למשל שהגדר חסמה קצת, ועשה שתחסום קצת יותר. אם עשה שתחסום ממש - זה לא "כלשהו", אם לא שינה - לא קנה). ר' אסי-רי"ח - שם או הוציא אבן כדי להשקות השדה - קנה. מי שגורם לבית להיות ראוי למגורים (דלתות) - קנה. סד בסיד - קנה. ג. השתמש בנכס (הציע מצעות) - קנה. ד. ר' אסי-רי"ח - בקונה מהפקר חייב להחזיק בכל קרקע שרוצה לקנות. וספק אם מחזיק בשדה, האם קנה שדה שכנה (כשביניהם מיצר), ואם לא, האם כשהחזיק במיצר קנה השדות, תיקו.

{enclose batra_53.mp3}