• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נב - גמרא דף יומיסיכום הדף יומי:

(מסכת בבא בתרא נא: 5 שורות מהסוף - נב: 5 שורות מהסוף)
א. לא מקבלים כסף כפיקדון מאישה עבד וקטן, שמא זה גנוב אצלם, אך אם קיבלו - מחזירים להם (ולא לבעל/אדון), או למי שיאמרו להחזיר, אא"כ שומר הפיקדון חושד, ואז יחזיר לבעל/אדון. סיפור על רבה בב"ח שחשד באשתו שאמרה שהעגילים של מרתא, ורב אמר שתלוי אם נאמנת או שתלוי אם מרתא אמידים. ב. אין לבן ואב חזקת ג"ש זה על זה, ואם נפרדו כלכלית: רב יוסף - עדיין אין, רבא - יש (וכן ההלכה). ג. אחים שירשו יחד, ופתאום לאח אחד יותר כסף, ויש ויכוח אם זה שלו או משל הירושה, מי צריך להוכיח? שמואל - הם, רב - הוא (ואפילו אם נפטר, היתומים צריכים להוכיח). ומודה שאם חלוקים באוכל וכד' - ייתכן שהתעשר והחובה עליהם. ויש ברייתא כרב, וכן לגבי אישה ויתומים. ד. יש סוג מוחזקות אחר, שלא נועד להוכיח למי הקרקע אלא לקנות קרקע - נעל, גדר ופרץ.

{enclose batra_52.mp3}