• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף נא - גמרא דף יומי

סיכום הגמרא

(מסכת בבא בתרא נא. שורה 4 - נא: 5 לפני הסוף)
א. לאישה אין חזקה בנכסי בעלה גם כשאמורה לאכול מזונותיה משדה אחרת שייחד לזה. ב. אם לאישה ראיה שבעלה מכר לה - האם נאמן לומר שרק רצה שתוציא כספו שגנבה (לטענתו)? ר"נ - לא אומרים "לגלויי זוזי" והשדה שלה. דיונים על זה: 1. מה הצורך בחידוש? ממילא השטר יעביר את השדה? תשובה - שטר מכירה לא עובד בלי כסף (מלבד במוכר שדהו מפני רעתה או שבאמת זה שטר מתנה). 2. לווה מאישתו - פטור בגלל סברת "לגלויי". תשובה - שם לא סביר שלווה באמת בגלל "עבד לווה...". 3. אמוראים שונים שלפיהם המכירה תקפה (ורק נחלקו אם יאכל פירות). 4. רבא - תלוי אם הכסף ששילמה היה מוחבא (ואז יש "לגלויי") או לא.

{enclose batra_51.mp3}