• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מט - גמרא דף יומי

סיכום הדף יומי

(דף מט. נקודותיים באמצע - נ. שורה 4)
א. לבעל אין חזקה בנכסי אשתו, אפילו כשוויתר לפני הנישואין על הזכות בפירות אלו. ב. ניתן להסתלק מממון שאמור להגיע אליך לטובתך בתקנת רבנן (כמו בעל מנכסי מילוג ואישה ממזונות בעלה, ואדם מירושה מדרבן). ג. דייקנו במשנה שאישה יכולה למכור נכסי המילוג לבעלה וזה תקף אם יביא ראיה. קושיא - הרי יכולה אח"כ לטעון שעשתה זאת רק כדי לעשות לו נחת רוח? עונה הגמרא - טיעון זה שייך רק בוויתור שעשתה על שיעבוד קרקעות בעלה לכתובתה, ולא כשמוכרת לו נכסי מילוג.

{enclose batra_49.mp3}