• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מז - הדף היומי

סיכום הדף היומי

(מז. שורה 4 - מז: שורה 5 לפני הסוף)
א. רי"ח - הבן של מי שאין לו חזקה - אין לו חזקה. אך אם יש לו עדי מכירה או הודאה, יש חזקה, מלבד בגזלן (לאותה שדה/הורג על עסקי ממון). אא"כ יש עדי נתינת המעות (שלרב הונא קנה, ולרב נחמן - לא קנה, ויקבל כספו בחזרה), או שכתבו שטר (שמואל - עם אחריות נכסים). ב. אם הפסיק להיות אומן,אריס, עזב את בית אביו או התגרשה - יש להם חזקה (ואפילו שיש סברא לומר שהמרא קמא לא מחה מסיבות אחרות).

{enclose batra_47.mp3}