• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מה - הדף היומי

סיכום הדף היומי

(מה. שורה 6 - מו. שורה 8 בנקודותיים)
א. מוכר חמורו, ובא גוי וחטף לקונה בטענה שזה שלו - אמימר - זה לא באחריות המוכר, רבא או רב פפא - המוכר צריך לנסות להוציא את החמור מהגוי (בתנאי ש: 1. חוטף רק החמור ולא גם האוכף. 2. שהקונה לא אומר שיודע שהיה של המוכר). ב. אומן אין לו חזקה - בתנאי שאין לו מיגו: רבה: גם בהתחלה (להד"מ או נתת לי מההתחלה בתורת מכר) וגם בסוף (החזרתי לך), אביי - רק המיגו בסוף יעזור לאומן. ראיות לאביי ולרבה ודחייתן, וראיה לאביי ממשנתנו ותיובתא לרבה.

{enclose batra_45.mp3}