• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מד - הדף היומי

סיכום הגמרא

(מד. 5 שורות מלמטה - מה. שורה 6)
א. הסבר נוסף לברייתא מהדף הקודם (עיינו שם) - ברישא מכר קרקע בלי אחריות מפני בעל חוב, ואז יש לו אינטרס שלבע"ח יהיה מאיפה לגבות (שלא ייקרא "לווה רשע"), ולכן נוגע בדבר, ובסיפא כנ"ל אך במטלטלין, ובזה ממילא הבע"ח לא יכול לגבות, ולכן אינו נוגע בדבר. ב. האם באמת אי אפשר לגבות ממטלטלין? הרי יכול לשעבד אגב קרקע? תשובות: 1. קנה המטלטלין ומכר מיד, כך שלא לווה בינתיים (דחייה - אולי לווה בעבר ושיעבד גם מטלטלין עתידיים). 2. יש עדים שמעולם לא היתה לו קרקע. ג. מה עם נגיעה בדבר מצד האחריות מפני המערער? תשובה - כאן אין לו אחריות, כי: 1. הקונה הצהיר שיודע שזה שייך למוכר. 2. רב זביד - כיוון שמכר בלי אחריות - אינו אחראי.

{enclose batra_44.mp3}