• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מג - הדף היומי


סיכום הגמרא

(מב: שורה אחרונה - מד. 5 שורות לפני הסוף)
א. ענייני נוגע בעדות. שמואל - שותפים מעידים זה על זה, אחרי שאחד מכר לשני את חלקו (ע"י הסתלקות), בתנאי שמכר באחריות שאם יטרף ע"י בע"ח הוא ישלם לו, שכך לא מרוויח מזה ואינו נוגע בעדות. מקרים בהם יש פסול לעשות/דיינות כי הם מאותו העיר, ושם לא יכולים לסלק עצמם מההנאה (כי מדובר בס"ת).  ג. ברייתא - 1. בפשטות - אם מכר באחריות שאם יתברר שלא היה באמת של המוכר, ישלם לקונה, ברור שלא מעיד עבורו כי מרוויח מזה. 2. רב ששת מבאר הברייתא כך - ראובן גזל משמעון ומכר ללוי. לשמעון אסור להעיד לטובת לוי, כי יש לו מניע להעיד, כי כך יוכל אח"כ להוציאה מלוי (והוא נוגע בעדותו), משא"כ במטלטלין, שם ממילא לא מוציא כי היה יאוש+שינוי רשות.

{enclose batra_43.mp3}