• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מב - הדף היומי

סיכום הגמרא

(מא: שורה 5 מהסוף - מב: שורה אחרונה)
א. רב -  3 לקוחות מצטרפים לחזקת ג"ש אם מכרו זה לזה בשטר (-יש לו קול. ואילו מוכר בהלוואה אין קול אך בכל זאת נכסים שימכור אח"כ משועבדים כי היו צריכים לבדוק, ובהלוואה לא, כי הלווה לווה בסתר). ב. אם המרא קמא מוכר שדה שאצל המחזיק, זה מחאה (אם יש למכירה קול), אא"כ מכר כל שדותיו. ג. משנה - אין חזקה אם יש הסבר הגיוני אחר למה נמצא בקרקע (אומן, אריס, בעל וכו'). לגבי שותף - סתירה בשמואל, ותירוץ - אם תופס השדה שלא כדרך החלוקה הרגילה של שותפים (כשעדיין שותפים) - אז זה חזקה. ד. שותף שעבד בחצי השני, כיורד ברשות - ומקבל כאריס, וכן אפילו בפירות מוכנים.

{enclose batra_42.mp3}