• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מא - הדף היומי

סיכום הגמרא

(מא. במשנה - מא: 5 שורות מלמטה)
א. חזקה צריכה גם טענה שקנה או קיבל מתנה, ואם לא טען - לא עוזרים לו לטעון. ב. רב ענן גדר בתוך שטח שכנו וחשב שהלה מחל לו, והוכיח טענתו שמחל על ידי: 1. חזקת יום אחד (נדחה - אין הלכה כר"י ורי"ש שיום אחד ששתק מועיל). 2. עדים (ונדחה - אכן מחל, אך זה מחילה בטעות). [ג. רב כהנא גדר בתוך שדה חברו, ועד אחד מעיד שזה היה 2 שורות ועד שני 3 שורות, לפי רשב"א ב"ה סוברים שמצרפים את 2 העדי לגבי 2 השורות]. ד. בטענה שקנה ממישהו אחר, לא נאמן, אא"כ: 1. ר' חייא - יש עדים שהלה גר שם יום אחד (ורבא מנסה להוכיח מיורש, ונדחה. ואם רק ראו שמדד שם מדידות - אביי - מספיק, רבא - לא). 2. המחזיק טוען שראה את הלה קונה מהמרא קמא.

{enclose batra_41.mp3}