• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מ - הדף היומי

סיכום הגמרא

(לט: שורה אחרונה - מא. במשנה)
א. רבא - ר"נ - מחאה, מודעא, הודאה, קניין - בפני 2, קיום שטר - 3 (בי"ד). והעדים כותבים שטר מיוזמתם כשזה לטובתו. וגם בקניין, כי כיוון שעשה קניין סודר סביר שהתכוון להקנות בעין יפה ורצה גם שטר. ב. דיני מודעא - 1. מיהו האנס - רבה ורב יוסף - רק מי שלא מציית, אביי ורבא - כל אחד. 2. נהרדאי - צריך שיעידו עדי המודעא גם על סוג האונס. בגט ומתנה אין צורך (כי סביר שזה אונס), ובמכר - רק כשהעדים לא יכולים להעיד על האונס (כמו בפרדיסא). ג. דיני מתנה סודית (רבינא - שפירש שיהיה סודי, רב אשי - גם בסתם) - ר"י - היא לא קונה. האם עושה מודעא (אם מכר אותו נכס אח"כ, שיטען שזה היה באונס) - אמרו בשם רבא שכן, אך רב פפא - רק אם הנסיבות מראות שזה אונס.

{enclose batra_40.mp3}