• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף לז

סיכום הגמרא

(לו: 4 שורות לפני הסוף - לח. משנה באמצע)
א. כדי ליצור חזקה בשדה אילן, גם לרבנן, מספיק שיאכל מכל מה שמוכן באותה שנה, במשך 3 שנים (+ שזה מפוזר על פני כל השדה). ב. אדם שמכר אילן - מתי מכר גם הקרקע? 1. במוכר אילנות לאחר ומשאיר הקרקע לעצמו - במוכר 3 אילנות - לכו"ע גם הקרקע שמסביב. בשתי אילנות - הגמרא תולה את זה במחלוקת האם מוכר בעין טובה או רעה - לר"ע - כן, ולרבנן - לא. 2. במוכר קרקע לאחר, ומשאיר לעצמו האילנות - לכו"ע השאיר לעצמו גם קרקע. 3. מכר אילנות ל-1 וקרקע לאחר - רב זביד - לא מכר לבעל האילנות גם קרקע, רב פפא - כן, וזה לא תלוי במחלוקת רבנן ור"ע. 4. במכר אילנות צפופים - נהרדעי - לא מכר קרקע בכל מקרה, ורבא - כן. 5. האם הדיון שלנו בקרקע מסביב, או גם לגבי הקרקע של האילן עצמו - נהרדעי - רק מסביב (של האילן עצמו ודאי הולך עם האילן), רבא - גם זה בדיון. אם טוען שבשטר צוין שגם הקרקע, אך איבד השטר ויש לו חזקת ג"ש - נאמן, והמוכר צריך למחות כדי למנוע זאת.

{enclose batra_37.mp3}