• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף לו

{enclose batra_36.mp3}

סיכום הדף היומי

(לה: 5 שורות מלמטה - לו: 5 שורות מלמטה)
א. לגוי אין חזקת ג"ש מול מרא קמא יהודי, וגם לא לישראל שקנה מגוי (אא"כ אומר שראה את הגוי קונה מהיהודי). ב. מי שהולך לקטוף פירות חבירו - מניחים שקנה (לא חציף...). ג. מקרים בהם אין חזקת ג"ש: 1. יבול שלמרא קמא לא אכפת ממנו ולכן לא מחה (שוליים לאכילת החיות, יבול אסור באכילה, קרקע לא טובה). 2. דמויות מפחידות (גוי, ריש גלותא). 3. היושב בשדה לא מתנהג כבעלים (מגדל רק שחת). ד. דברים זזים - אין מוחזקות, אך יש חזקת ג' שנים (עבדים, גודרות). תינוק בעריסה (גוי) ועיזים לא נחשבים כזזים. ה. מח' ר"ע ורי"ש (שנה פלוס חודש או שלושה) האם צריך לגדל גידול מלא או מספיק שחת. ו. האם ניר (חרישה) עושה חזקה (אפילו ביום אחד) - ר' אחא כן, רי"ש ור"ע - לא, וכן רב ושמואל.