• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא לה

סיכום הדף היומי

(לד: 3 שורות לפני הסוף - לה: 5 שורות לפני הסוף)
א. מתי אומרים כל דאלים גבר: 1. כשזה ספק שייתכן שיתברר בעתיד. 2. כשאין דררא דממונא (=ספק במציאות, גם בלי טענות הצדדים). ב. האם אדם שלישי יכול לחטוף את שדה שניתנה ל"כל דאלים" - נהרדעי - כן, רב אשי - לא. ג. ר' אבא - אם יש סברא ברורה שהשדה של המחזיק, לא צריך ג"ש, כמו שהמערער עזר פעם למחזיק להכניס פירות לשדהו. ד. איך ניתן למנוע טענת חזקת ג"ש כשבאמת נמצא בשדה רק לפירות? צריך למחות בזמן כלשהו במשך 3 השנים.

{enclose batra_35.mp3}