• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף לד

סיכום הגמרא:

(לג: 9 שורות לפני הסוף - לד: 3 שורות לפני הסוף)
א. "נסכא דרבי אבא" - כשלתובע יש עד אחד, אך הנתבע לא יכול להישבע (כי מודה בעובדות עליהם מעיד העד) - משלם. רבנן רצו לדמות זאת גם למצב בו למחזיק בקרקע יש רק עד 1 על חזקת ג שנים, שאז יצטרך לשלם הפירות של שלושת השנים, אך אביי - דווקא כשהעד האחד לרעתו - שמעיד שישב שם רק שנתיים (שאז אם היה בא עוד עד - היה משלם). ב. "כל דאלים גבר" (=כדא"ג) - לר"י אסור לבי"ד לשחרר חפץ/קרקע מסופקים, אם כבר הגיעו לידיהם, למצב של כדא"ג, ולכן גם לא יכולים לתפוס חפץ שצריך בו כדא"ג. אך לרב פפא יכולים לשחרר, ולכן לרב הונא יכולים גם לתפוס באופן זמני, כי אם ירצו יחזירו למצב של כדא"ג.

{enclose batra_34.mp3}