• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא לג

סיכום הדף היומי

(לג. בנקודותיים באמצע - לג: 9 שורות מלמטה)
א. קרוב של רב אידי ב"א לקח עץ שנפל בירושה בכוח, אך בסוף הודה לרב אידי. רב אידי ואביי ורבא - ההודאה היא שרב אידי הוא היותר קרוב ומגיע לו גם הפירות למפרע, רב חסדא - ההודאה היא כמו מתנה מכאן ולהבא, ולא מגיע לרב אידי לקבל הפירות למפרע. ב. אם המחזיק ג' שנים לא טוען שקנה אלא שזה תמיד היה של אבותיו, רב חסדא - יש לו מיגו (שיכל לטעון שקנה), אביי ורבא - זה מיגו נגד עדי המרא קמא, ולא נאמן. ג. מחזיק שאין לו עדים על כל הג' שנים, צריך לשלם על הפירות שאכל בינתיים (רשב"ם - כשיש עליהם עדים). ד. רב זביד - אם המחזיק טוען שקנה פירות ולא הקרקע עצמה, נאמן גם בלי ג' שנים, אך רק למפרע ולא מכאן ולהבא, וחייב שבועת היסט.

{enclose batra_33.mp3}