• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא לב

סיכום הגמרא

(לב. 2 שורות מלמטה - לג. נקודותיים באמצע)
א. שימוש בטענה שקרית כדי לזכות בדין בו אני באמת צודק (שטר מזויף או שטר מחוב אחר (במקרה של הערב)) - רבה - נאמן במיגו (יכל לשקר עד הסוף ולא להודות שזה מזויף), רב יוסף - לא נאמן (אינו מיגו, כי בפועל השטר מזויף). רב אידי בר אבין מסופק כמי לפסוק, והולך לפי המוחזק. ב. מלווה שהלווה לאבי היתומים שתי הלוואות, ומשתמש במשכנתא של האחת כדי לגבות את החוב גם מהשנייה, כי יש לו מיגו שאכן חייבים לו, כי יכל לטעון שקנה ויש לו חזקת ג"ש. אביי - אין לו מיגו, כי לא יכל לטעון שקנה ע"י חזקת ג"ש, כי יצא קול וזה תחליף למחאה.

{enclose batra_32.mp3}