• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא לא

סיכום הגמרא

(לא. שורה 1 - לב. 2 שורות מלמטה)
א. מיגו - כשהמחזיק לא טוען שקנה אלא שזה של אבותיו - רבה - נאמן במיגו, אביי  - זה נגד העדים של המ"ק שזה של אבותיו). ב. האם טוען וחוזר וטוען? (מסביר את טענתו הראשונה) - עולא - כן (אך בתנאי שלא שלל את התיקון בניסוח הראשוני ולא יצא מהבית דין), נהרדעי - לא (אך באותו משפט כן, ולא מתייחסים למה שאמר מחוץ לבית דין). ג. עדים שהוכחשו - האם כשרים לעדות אחרת? רב הונא ור"נ - כן, רב חסדא - לא, ורבא - במקרה שזה שתי עדויות באותו נושא - גם לרב הונא לא. ד. האם חוששים לזלזול בבית דין כשמשנים פסק? ר"נ - לא, רבא - כן. ראיות מתנאים - ר' מנחם הרי"ס חשש (ולא הורה לאשה שנישאת על פי עדים שהוכחשו אח"כ, להתגרש), רשב"ג או כו"ע - לא חוששים (ואין בעיה להחזיר כהן לכשרותו גם אחרי שנפסל על פי עדים). ואגב - מחלוקת תנאים אם מצרפים 2 עדויות שלא נאמרו יחד.

{enclose batra_31.mp3}