• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא ל

 

סיכום הגמרא

(כט: 7 שורות לפני הסוף - לא. שורה 1)
א. מקרים בהם חזקת השנים לא טובה: 1. שהמ"ק (=מרא קמא) גר בבית הפנימי (ועל מי חובת ההוכחה? ר"נ - על המחזיק, רבא - על המ"ק). 2. אם המ"ק לא היה באזור וכשהיה - היה טרוד. ב. כשהטענה לא טובה - שהמחזיק לא טוען שקנה מהמ"ק אלא מאדם שלישי (אא"כ יש עדות שהנ"ל היה בשדה יום אחד או שהמחזיק טוען שראה שקנה), ואפילו אם המחזיק מביא עדים שהמ"ק עצמו ייעץ לו לקנות (אמנם אם הוא ממש חתם על השטר קניין - מח' תנאים) או שהציע לקנות ממנו - זה לא אומר שזה לא שלו. ג. "חזקת שנים" הכוונה לאו דווקא ל-3.

{enclose batra_30.mp3}