• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא כט - תלמוד בבלי דף יומי

סיכום הדף היומי

(כח: 4 שורות לפני הסוף - כט: 7 שורות לפני הסוף)
א. סברות נוספות לחזקת ג שנים - 1. לימוד מירמיהו שהמליץ לכתוב שטר ולא לסמוך על חזקת שתי שנים (דחייה - עצה טובה, לא הלכה). 2. עד כמעט שלוש שנים המרא קמא (מוחל/)לא מקפיד, אך אם לא מחה עד סוף השנה השלישית, סביר שאינה שלו (דחייה - תלוי באופי של כל אדם). 3. הנ"ל (2) בצירוף הסברא שאחרי 3 שנים סביר שהקונה יאבד את השטר (ולכן צריך שהמחאה תגיע לאוזניו, שישמור על שטרו, אך לא חייב למחות בפניו ממש). ב. רב הונא - צריך ג' שנים רצופות, אא"כ מנהג המקום (או חלקם) לדלג על שנים. בבית - אביי - מספיק עדות כללית של השכנים, רבא - צריך עדות של שוכרים (שעוד לא שילמו). לשותפים שהשתמשו לסירוגין אין חזקת ג שנים אא"כ המרא קמא ידע שהם שותפים. ד. לא השתמש בחלק מהשדה - אין לו שם חזקה, ואם אינה בת זריעה - רבא - יש לו, ר' ביבי - רק אם השתמש לשטוח פירות או לבהמות.

{enclose batra_29.mp3}