• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא כח - תלמוד בבלי דף יומי

סיכום הדף היומי:

(כח. למעלה - כח: 4 שורות מלמטה)
פרק חזקת הבתים - חיפוש סברות לחזקת ג שנים - הולכי אושא (רי"ש) - יש פה ספק למי שייכת השדה, כי מצד אחד המחזיק בה איבד שטרו לטענתו, אך מצד שני המרא קמא (בעלים הראשונים) שתק במשך 3 שנים (כמו 3 נגיחות בשור המועד). שלושת השנים יוצרות מוחזקות ליושב בקרקע. ואכן, לא צריך 3 שנים, אלא 3 תקופות של גידול (ואפילו חודש אחר חודש אחר חודש, באספסתא), כמו ששור שנגח 3 פעמים באותו יום נהיה מועד לר"מ.

{enclose batra_28.mp3}