• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא דף כו

סיכום הגמרא

(כה: משנה למטה - כו: נקודותיים עשר שורות לפני הסוף)
א. משנה - מרחיקים אילן מבור גם אם האילן מתחת לבור. ר' יוסי אומר שניזק צריך להרחיק עצמו אא"כ זה נזק ישיר (כמו מכות שמרעידות הבית). נזק על ידי הרוח - רבינא - לא ישיר (ולא מרחיק לרי"ס), מר בר"א - ישיר. הלכה כרי"ס. ב. משנה - מרחיק אילנות מהגבול כרוחב המחרשה (4/2). רב יוסף - באילנות מרחיק מגפנים יותר, בגלל הציפורים שמזיקות. אם שורשים נכנסים לשכן - מעמיקם 3 טפחים, ואם חופר בור אז יותר (רב פפא - אא"כ כבר יש לו חזקה לשימוש זה), והעצים של השורשים של מי? הגמ' לומדת מהקדש שהשורשים הולכים אחר בעל האילן (אך דווקא בתוך 16 אמה).

{enclose batra_26.mp3}