• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא כד

סיכום הדף היומי

(כד. שורה 3 - כד: משנה למטה)
א. המשך דיון בר' חנינא שרוב גובר על קרוב (ברוב+מצוי לכו"ע גובר על קרוב (ייתכן שנדחה), לא צריך רוב כפול, הרוב משמעותי רק אם יש סיכוי סביר שאכן הגיע משם). ב. הרחקת אילנות מהעיר (25 א) משום נוי (אוין צורך להרחיק מדין "מגרש" לר"א תמיד, ולרבנן באילנות). ג. ההבדל בין הרחקה מעיר והרחקה מבור - מעיר מחמירים כי זה רבים ולכן אם העיר קדמה יקצוץ בלי לקבל פיצוי, ואם הוא קדם - בבור לא יקצוץ ובעיר כן (+פיצוי). בספק - כודאי הוא קדם, אך לגבי תשלום - המוציא מחבירו עליו הראיה.

{enclose batra_24.mp3}