• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא דף כג

סיכום הדף היומי

(משנה כב: - כד. שורה 3)
א. הרחקת סולם שלא תקפוץ נמייה - 1. גם לר' יוסי, כי זה עלול להיות נזק ישיר. 2. אפילו שזה גרמא, גרמא אסור ולכן מרחיק. סיפור על רב יוסף ומקיזי הדם, גם שם זה גרמא ואסור, ועוד - אין חזקה לנזקים חמורים כמו עשן, וכמו פירות עם דם לאיסטניס (כלומר גם אם בעבר הסכים, יכול להתחרט). ב. משנה - הרחקת יונים שלא יאכלו - אוכלות במרחק של 50 א', אך עפות יותר, לכן מרחיקים המצודות יותר, שלא יתפסו יונים פרטיות. ג. אם קנה חצר עם שובך במרחק אסור, יש לו חזקה ומותר להשאיר, כי טוענים ללוקח וליורש, בין מול יחיד ובין מול רשות הרבים. ד. משנה. ר' חנינא - רוב וקרוב - הולכין אחר הרוב, אא"כ כולם שווים, ואז אחר הקרוב. וכך מפרש את עגלה ערופה ומשנתנו, שאין רוב באזור של הספק.

{enclose batra_23.mp3}