• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא דף כב

סיכום הגמרא:

(דף כב. שורה 11 - כב: במשנה)
א. עוד היתרים למוכר חיצוני להיכנס למכור - ביום השוק בשוק, ובזמן שבו חייב להישאר בעיר. ב. הסיפור על ר' דימי מנהרדעא ומותו של רב אדא בר אבא ג. משנה - הרחקת כותל כדי שלא יאפיל, והרחקת כותל משום דוושא (דריכה על הקרקע, לחזק היסודות). האם צריך גם כשבצד של בעל הכותל יש חצר? רק בעיר חדשה. 2 קושיות ממקומות שמביאות סיבות אחרות לצורך בהרחקת ד' אמות מהכותל (שלא יאפיל ומקום לסולם למזחילה), ומציאת אוקימתות שם צריך גם את הטעם של דוושא.

{enclose batra_22.mp3}