• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא דף כ

סיכום הדף היומי:

(דף יט: אמצע - כ: משנה למטה)
א. חלון בין 2 חדרים מעביר טומאת מת אם הוא בגודל טפח ומעלה. שמואל - אם משהו מונח בחלון, הוא חוצץ בפני הטומאה רק אם אין לו שימוש כלל (וגם - שעומד בפנ"ע, ולא יברח). הגמרא מקשה משתי ברייתות שם יש דברים שחוצצים ויש בהם שימוש, והגמרא עושה אוקימתות שמדובר בדברים שאין להם שום שימוש. ב. מרחיקים ריחיים משום 1. הרעידות (נדחה), 2. הקול. ג. לא יפתח רפת וכו' מתחת לאוצר, אא"כ היה ראשון. אם העליון התחיל להכין הבית בשביל אוצר - האם נחשב שקדם לתחתון? תיקו.

{enclose batra_20.mp3}