• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין טו - גמרא דף יומי

חלק א - הקדשות

א. פדיון הקדשות: למשנה ב3, לר"א ב"י - ב10 כמו קרקעות להלן).

ב. ערכין מטלטלין ב3. מה זה?

1. אמר ערך כלי זה עלי - והכוונה פשוט שהוא הקדיש את דמי הכלי.

2. העריך ולא שילם בכסף אלא הקדיש חפץ, וצריכים לשום את החפץ.

3. הקדיש ולא שילם ובאו לקחת לו חפץ.

ג. קרקעות - 10 ואחד מהם כהן. נלמד מ10 "כהנים" בפרשיות של ערכין, פדיון בהמה ופדיון קרקע.

רק אחד כהן - כי הראשון מלמד על כהן, וכל השאר הם מיעוט אחר מיעוט.

וקשה - לכאורה יוצא 5 כהנים ו5 לא.

ד. פדיון אדם ב10 - אם אמר דמי עלי.

ה. הקדיש שיער העומד ליגזז:

מחלוקת תנאים (לגבי האם יש בשיער מעילה):

ת"ק - נחשב כחלק מהאדם (אין מעילה, צריכים 10 לשום אותו),

רשב"ג - נחשב כמטלטלים (יש מעילה, מסיק 3 לשום).

והגמרא מנסה גם לתלות במחלוקת לגבי גפנים ומודה במקצת ודוחה באופן חלקי.

 

חלק ב - הוצאת בעל חי להורג נעשית ב23 דיינים

א. הרובע והנרבע נהרג וצריך 23 דיינים -

בין אם הבהמה רבע נקבה ובין אם רבע זכר.

מקור - פסוק לגבי בהמה שנרבעה, שאם אינו עניין לגופו תנהו לבהמה זרבע זכר.

ב. שור הנסקל מומת ב23.

מקור - "השור יסקל, וגם בעליו יומת" - וודאי שאינו באמת מת, אל אמלמד שהשור נהרג כמו אדם - ב23 דיינים.

ואולי באמת הבעלים נהרגים? לא ייתכן:

1. אחרת לא היה כתב כלל יומת.

נדחה.

2. "אם כופר יושת עליו" - אין כופר למי שחייב מיתה.

דחייה - אולי רק אם הוא עצמו הרג, לא בהמתו.

3. "מות יומת המכה רוצח הוא" - רק כשהוא הרוצח.

ג. שור שהתקרב להר סיני - נהרג ב23.

ד. חיות טורפות - ת"ק - ב23 (וכן ר"ע, מלבד בנחש), ר"א - כל הקודם להורגן זכה.

ומחלוקת בדעת ר"א: ר"ל - רק אם המיתו, רי"ח - גם אם לא.