• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא יח - הדף היומי

סיכום הדף היומי:

(דף יז: 7 שורות לפני הסוף - דף יט. שורה 1)
א. הקדמה: 1. מי צריך להרחיק עצמו - רבנן - המזיק, ר' יוסי - הניזק (אא"כ זה נזק ישיר כמו בור ליד בור). 2. האם מותר לסמוך בור לגבול, כשלשכן עדיין אין שם בור - אביי מתיר ורבא אוסר. ב. ראיה לרבא שצריך 6 טפחים בין בורות, ודחייה - שם זה בקרקע רכה. ג. ראיות לטובת אביי: 1. שההרחקות הם דווקא כשיש כבר את הדבר הניזוק, ודחייה - גם כשאין, אסור. 2. מקורות שבהם משמע שלראשון מותר להצמיד את המזיק, ודחייה, גם לרבא שני יוצאי דופן - 1. בצרכי דירה מותר גם לרבא. 2. מותר אם בהתחלה הכל היה שדה שלו, ואז מכר חציה עד הדבר המזיק. שאז אם אין דבר ניזוק - לא מרחיק, אך אם יבוא דבר הניזוק (כמו דבורים ליד חרדל (סוגיית חרדל)), אומר רבינא שמרחיק - אפילו שסמך בהיתר גמור! ד. ר' יוסי - אתם לשיטתכם שהמזיק מרחיק, אם זה היזק הדדי, אז שניהם מרחיקים חצי מרחק.ורבנן מסכימים, אך חולקים ב'מציאות'.

{enclose batra_18.mp3}