• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא יז - הדף היומי

סיכום הגמרא:

(בבא בתרא דף טז: שורה אחרונה - יז: 7 שורות לפני הסוף)
א. "בכל, מכל, כל" - 3 האבות זכו למעין עוה"ב, לא שלט בהם יצר הרע (+ אולי דוד), מתו מיתת נשיקה ע"י הקב"ה (+משה אהרן ומרים), ולא שלטה בהם רימה (+ הנ"ל + אולי דוד+ בנימין, שהוא גם מתוך הארבעה שמתו בעטיו של נחש). פרק לא יחפור - א. צריך להרחיק בור מבור של השכן שלו 3 טפחים. ואם לשכן עדיין אין בור - לאביי - לא צריך, לרבא - צריך (ו-2 א"ד אם המחלוקת בשדה שמיועדת לבורות או לא). איך מסתדרים עם: 1.  ר"מ (שהתיר בדיעבד לטעת עץ ליד בור) ורבנן (שאסרו)? אביי - רבנן אסרו כי שם הבור כבר שם, רבא - ר"מ התיר כי שם הנזק לא מיידי. 2. המשנה - בפשטות המשנה כאביי (שצריך להרחיק דווקא כשיש כבר בור), אך מסבירים את המשנה שמרחיק מהכותל של הבור (כותל=3 ט'), כלומר שגם השכן הראשון היה צריך להרחיק (כרבא), ואביי יתרץ שהמשנה כשבאו לבנות באותו זמן, אחרת - הראשון לא צריך.

{enclose batra_17.mp3}