• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף טז

 

סיכום הגמרא:

(דף טז. שורה 6 ברחבות - טז: שורה אחרונה)
המשך דרשות איוב - א. צערו של השטן. שטן התכוון לשם שמיים (בשביל אברהם). ב. ביקורת על טענותיו של איוב כלפי הקב"ה - ארץ ניתנה ביד רשע (מחלוקת אם התכוון לה' או לשטן), אין בחירה חופשית, דיבור אל ה' כחבר ("בוא נביא מישהו שישפוט בינינו"). ג. מעשיו הטובים לעניים, אלמנות ושלא הסתכל על נשים (אך אברהם - אפי' על אשתו לא). ד. טענת איוב - אולי התבלבלת בין איוב לאויב, ותשובת ה' שאפילו בין דברים הרבה יותר דקים - מדייק. ה. חברותם הקרובה של איוב וחבריו. ו. האם בנות זה טוב? (אחוראים ותנאים). ז. וה' ברך את אברהם "בכל" - פירושים שונים.

{enclose batra_16.mp3}