• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף טו

סיכום הגמרא:

(טו. נקודותיים באמצע - טז. שורה 6 בשורות הרחבות)
א. מי כתב את יהושוע ואת שמואל לאחר פטירתם. 10 הזקנים בספר תהילים. ב. מתי חי איוב - באמוראים - ימי משה, מרגלים, (משל היה), עולי בבל (ויהודי). קושיות על תקופתו (שנותיו כימי שיעבוד מצרים) ויהדותו (נביא לגויים, חסיד אומות העולם), והבאת מחלוקת תנאים לגבי תקופתו ויהדותו (כל הדעות שהוא לאחר משה, חייבות לומר שהוא יהודי, כי לא שרתה שכינה על הגויים לאחר משה - "ונפלינו אני ועמך") - שופטים, אחשוראש, שבא, כשדים, ומצד שני - יעקב. ג. דרשות על ספר איוב - השפע שה' נתן לו, הניסיון של השטן, ונתינת הרשות לפגוע גם בו עצמו.

{enclose batra_15.mp3}