• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף יד


 

סיכום הגמרא:

(דף יד. שורה 10 - טו. אמצע העמוד)
א. מבנה ס"ת - היקפו=גובהו=6 טפחים. מקשים מדעת ר"מ שהס"ת היה מונח בתוך הארון ב-2 טפחים, וזה לא ייתכן אם נגלל על 2 עמודים, ומתרצים שנגלל על 1. ב. מה היה בתוך ארון הברית: לוחות ושברי לוחות. לר"מ - ס"ת, ולר"י - עמודי כסף. ג. סדר הנביאים - הושע לא בסדר הכרונולוגי, כדי שיהיה בתרי עשר ולא יאבד. סדר ירמיהו יחזקאל ישעיהו - מעבר מחורבן לנחמה. סדר הכתובים - איוב לא ראשון כי הוא פורענות. ד. מי כתב הספרים. מי כתב 8 פסוקים אחרונים - מחלוקת אם משה או יהושוע, ולפי כולם לא מפסיקים עם עלייה באותם פסוקים.

{enclose batra_14.mp3}