• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף יג 

סיכום הגמרא:

(דף יג. שורה 2 - יד: שורה לפני הסוף)
א. כשאין בדבר כדי חלוקה (חצר קטנה, עבד, ירשו שני דברים שונים) - ר"י - גוד או אגוד, ר"נ - לא, אך ניתן לחלק לפי הימים. לבסוף - ברייתא כר"י, וניסיון לומר שגם שמואל, אך נדחה. ולהלכה, אמימר כר"י. ומודה ר"י: 1.כשזה לא הדדי (כמו חצי עבד ועני, שלא באמת יכולים לקנות, ורוצים רק למכור חלקם). 2. כשלא מציע את שני הדברים לקניייה או מכירה, אלא אחד אליך ואחד אלי (כמו אחים שירשו 2 אמהות שונות). ב. ספר תורה ונ"ך - ר"מ - אפשר יחד (וכן רבי), ר"י - תנ"ך בנפרד, וחכמים בנ"ך - כל ספר בנפרד.

{enclose batra_13.mp3}