• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי בבא בתרא דף יב


סיכום הגמרא:

(יב. נקודותיים באמצע - יג. שורה 2)

א. המינימום שמאפשר חלוקה בכפייה - בשדה - בא"י - תלוי בטיב הקרקע, בבבל - גודל של יום עבודת שור בחרישה. בור מים - יום השקיה, כרם - בא"י 3X12 עצים, בבבל - יום עידור. ב. אמימר - חכם>נביא. רב אבדימי מחיפה - מהחורבן, הנבואה נשארה אצל הנביאים, וראיות מהמציאות לזה. רי"ח - מהחורבן הנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים, וסיפורים על זה. ג. חלוקת שדה בין אחים, כשלאחד יש אינטרס לצד מסוים: 1. שמקבל 2/3 כי הוא בכור - יקבל צמודים, ואם כי הוא יבם - אביי - כן, רבא - לא. 2. שקנה שם שדה צמודה לשדה אביו - רבה - יקבל צמוד, רב יוסף - לא, כי יכולים לטעון ששם יותר טוב, אלא יגרילו. ד. חלוקת שדה שמעליה נהר ובצידה נחל - יחלקו לשמיניות.

{enclose batra_12.mp3}