• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא יא - הדף היומי
סיכום הגמרא:

(יא. שורה 1 - יב. נקודותיים באמצע)

א. סיפור בנימין הצדיק שהציל האישה וילדיה בצדקה ונוספו לו 22 שנה. סיפור מונבז המלך ש"בזבז" אוצרות המלוכה ונתן לעניים. ב. ניתן לכפות חלוקה בשותפות רק אם לכל אחד יישאר שמו עליו (ראוי לשימוש), ולכן - חלוקת חצר: 1. גודל - רק אם נשאר לכל אחד ד' אמות, מעבר לד"א שצריך צמוד לפתח בשביל פריקת הבהמות. 2. החלוקה: רב הונא - אחוזים לפי מספר הפתחים, רב חסדא (וברייתא) - ד"א לכל פתח, ואח"כ חלוקה שווה. פתחים שלא מקבלים ד"א - כשיכול לפרוק בתוך המבנה עצמו - אכסדרה פתוחה או בית חצי לא מקורה. תחתית של סולם מקבל ד"א פעם אחת ולא לכל דייר. ג. זכויות בני המבוי - 1. בן מבוי אחרת, לא יכול לפתוח פתח גם במבוי נוסף. 2. בן המבוי לא יכול לגדר הד"א שלו (אך אם הוא הפנימי - לרבי לא, לר"ש ב"א - כן). זכויות בני בעיר - 1. לא יכולים לסגור מבוי שמביא אליהם בני עיר אחרת. 2. בני מבוי הצמודים לרה"ר לא יכולים לסתום את המבוי כדי שבני רה"ר לא יכנסו.

{enclose batra_11.mp3}