• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא י - הדף היומי

סיכום הגמרא:
(דף י. שורה 3 - דף יא. שורה 1)
המשך ענייני צדקה - א. על חיוב הנתינה - 1. הקב"ה עשה שיהיו עניים כדי שניצול אנו בהם, ור"ע לטרונוסרופוס - אפילו בזמן שאיננו עושים רצונו של מקום יש לתת צדקה. 2. ממילא הכסף ילך, עדיף שילך על צדקה (וסיפור בעניין עם אחייניו של ריב"ז). 3. מי שלא נותן כעובד ע"ז. ב. מעלת הצדקה - 1. עושה שלום. 2. מקרבת הגאולה. 3. מצילה ממוות. 4. זוכה ל"אחזה פניך". 5. הקב"ה כביכול חייב לו. 6. מצילה מגהנום וממיתה משונה (דווקא צדקה בסתר, וכשהאחראי נאמן כמו ר' חנניא בן תרדיון). 7. מרימה קרן ישראל (ואגב, מיהו בן העולם הבא, והרוגי מלכות וכו'). ג. צדקה של הגויים: 5 דעות - חטא (כי לא עושים לשמה, וכשלא מתקיימת מטרתם מתחרטים), ולהתייהר ולחרף את ישראל. אך ריב"ז - כן מכפרת עליהם, ולכן ר' אמי  ורבא העדיפו לא לקבל צדקה מאיפרא הורמיז (בניגוד לרב יוסף (ח.)), אך רבא קיבל משום שלום מלכות ונתן לעניי גויים להפחית זכויותיה.

{enclose batra_10.mp3}