• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ט - הדף היומי

סיכום הגמרא:
(דף ח: 4 שורות מהסוף - דף י. שורה 3)
א. מותר לבני העיר לשנות הצדקה לצרכים אחרים, וכן בני העיר מחליטים בענייני כלכלה ומסחר, בתנאי שישאלו את האדם החשוב (כשיש). ב. במחלקי הצדקה - סופרים לפני אך לא מחשבים אחרי. ג. בדיקת העניים - רב הונא - למזונות כן, ללבוש - לא, ורב יהודה להפך (סברות: ביזיון מול צער, פסוק: "הלוא פרוס... כי תראה"). ד. כמה נותנים מהתמחוי הציבורי לעני העובר ממקום למקום - 2 סעודות ומיטה וכרית, ואם מחזר על הפתחים - אז רק קצת. ה. דרשות ר"א - גדול המעשה מן העושה, לא תתנו - הגוים יקחו, הצדקה מכפרת, הצדקה מנצחת אף וחמה (ולרי"צ - חמה לא). ועוד דרשות רי"צ: נותן כסף - 6 ברכות, גם מפייסו - 11, נותן צדקה - יתעשר ויתן עוד. ו. רב ששת שיגש דרכי אימו - שאילצה לחשוף דדיה כשהתחננה שיסלח ויתפלל על רב אחדבוי, שנהג בבדיחות יתירה בדיון על צרעת. הדיון - מניין שמצורע בימי ספורו מטמא אדם במגע? 1. רב ששת - מכך שמטמא בגדים (דחייה - שם אולי דווקא הבגדים שלבש). 2. רשב"י - גז"ש (כיבוס בגדים) מימי חילוטו.

{enclose batra_09.mp3}