• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא בבא בתרא ח - הדף היומי

 

סיכום הגמרא:
(ז: 7 שורות מלמטה - ח: 4 שורות מלמטה)
א. ת"ח פטורים מכסף לבניית החומה ושומר (כי לא צריכים שמירה), וכן ממיסי המלך, אך חייבים בחפירת בור אא"כ חופרים בעצמם. רבי - פורענות באה בגלל עמי הארץ. ב. יתומים - חייבים במה שנהנים - חומה, באר, אך פטורים (ממס ו-) מצדקה (אא"כ נותנים בשבילם לכבודם). ג. חדש בעיר - מתי נחשב כבני העיר - שנה (לעניין חומה, אך לשאר צדקות משתתף גם לפני), כיושבי העיר - 30 יום (לעניין עיר הנידחת). ד. פדיון שבויים הצדקה הכי גדולה, ומיתה בשבי המיתה הכי חמורה. ה. דיני גביית וחלוקת צדקה - 1.  מחלקים ב-3 (כמו בי"ד). גובים ב-2, ולא כי אינם נאמנים, אלא כי זה "שררה על הציבור" (כיוון שמכריחים אמידים לתת צדקה). בתמחוי גבו ב-3 כדי שיוכלו לחלק מיד. 2. הגבאין צריכים להיות נקיים עם בני אדם, ולכן ילכו תמיד יחד, לא יכניסו אפילו כסף פרטי לכיסם הפרטי בשוק, לא יפרטו לעצמם ולא ימכרו לעצמם, ולא יספרו 2 2. 3. שבח לגבאי צדקה.

{enclose batra_08.mp3}